Nhiều khi nghĩ lại thấy đau vô cùng vì sự ngu dốt của bản thân 😥?

3 câu trả lời 3