Cho mình hỏi cắt tóc ngắn ngang vai rồi duỗi bao nhiêu tiền?

3 câu trả lời 3