Cho mình hỏi cắt tóc ngắn ngang vai rồi duỗi bao nhiêu tiền?

4 câu trả lời 4