Nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước mỹ?

http://unitedairlines-vn.com/ http://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-san-francisco http://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-philadelphia nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước mỹ
4 câu trả lời 4