Chia tài sản khi không có di chúc ạ m.n giup dùm mình ạ?

Mọi người cho mình xin tư vấn về việc tranh chấp đất đai giữa mẹ mình và 2 người con riêng của cha mình. Chuyện là năm 1993 cha và mẹ mình sống chung với nhau nhưng không có đăng kí kết hôn cha mẹ mình có tổng diện tích đất là 12 công cha mình đứng tên tất cả mẹ mình thì thừa kế, đất chia ra làm 2 xã mỗi xã 6... hiển thị thêm Mọi người cho mình xin tư vấn về việc tranh chấp đất đai giữa mẹ mình và 2 người con riêng của cha mình.
Chuyện là năm 1993 cha và mẹ mình sống chung với nhau nhưng không có đăng kí kết hôn cha mẹ mình có tổng diện tích đất là 12 công cha mình đứng tên tất cả mẹ mình thì thừa kế, đất chia ra làm 2 xã mỗi xã 6 công, năm 2008 cha mình mất mà chưa kịp làm di chúc, chỉ có nói với mọi người trong gia đình là cho 2 người con gái mỗi người 2 công đất, năm 2012 2 người chị mình đã đồng ý chuyển quyền sử dụng đất ở 1 xã là 6 công cho mẹ mình đứng tên 4 công và 2 công cho 1 chị của mình, hiện số đất ở 1 xã còn lại của mình là 6 công(từ khi mẹ mình về mới mua 6 công này) nhưng 2 người chị mình không chịu kí tên cho mình đứng tên quyền sử dụng đất 4 công, cha mình mất năm 2008 đến nay đã được 10 năm vậy xin hỏi mình có thể xuống phòng tài nguyên và môi trường xin cấp quyền sử dụng đất cho mình đứng tên 4 công luôn được không? Xin cảm ơn mọi người trườc ạ.
4 câu trả lời 4