Chân thành cảm ơn bác đã di chuyển các chữ mà người viết cho là thơ vào box chó mèo.?

1 câu trả lời 1