M.n ơi cho mik hỏi sao mỗi lần mình vô game chơi là có nguyên 1 cái quảng cáo game xuất hiện mà không có chỗ để tắt?

vd như mình vô gunny chơi thì cái quảng cáo game đó lại xuất hiện và ko có chỗ để tắt ai pk cách khắc phụ chỉ mình vs mình cảm ơn nhiều
3 câu trả lời 3