Nơi chữa lé uy tín ...?

Nữ 16 tuổi bị lé từ nhỏ.
Phải làm gì để chữa ạ?
Bệnh viện nào chữa lé uy tín và tốt nhất hiện nay ạ ( bệnh viện gần tỉnh Kiên Giang)
3 câu trả lời 3