Chó nhà có 6 móng Chân?

Chỉ gup nhé Nhà tôi có nuôi con chó có 6 móng 🐶
Chân trái nó ở vị trí móng cao nhất 🐶
Vậy có nên nui hây ko 😢
Nó rất thông minh nghe lời lắm 🐩
Cho xin ý kiến nha 😊
Nhà làm ăn nên hỏi cho biết 😝
Nuôi cũng lớn lớn rồi mới để ý 😁
Nó là chó con của chó mình nuôi 😬
3 câu trả lời 3