Em muốn mua con PS4 mà TV nhà mình lại là loại dày nên em sợ kết nối ko đc thì có nước ăn vạ?

4 câu trả lời 4