Mình trầm tính và nhút nhát. bản thân mình không biết mình thích ngành nào giữa luật sư và ngôn ngữ anh(tb khá) vậy mình nên thi ngành nào ?

3 câu trả lời 3