Bố em năm nay hơn 50 tuổi rồi phải đi làm ngoài trời suốt em xin hỏi bác sĩ làm thế nào để giữ sức khỏe cho bố em trong mùa đông và mùa hè?

Sức khỏe tốt
3 câu trả lời 3