Bụng đầy hơi và đại tràng có phải gây nguyên nhân đi tiểu nhiều lần không ?

Mình bị bụng đầy hơi và đại tràng gây đau bụng, hiện đang áp dụng chế độ phục hồi theo yêu cầu bác sĩ tuy nhiên mình lại gặp triệu chứng đi tiểu nhiều lần đi kèm với bụng đầy hơi và đại tràng. Khi đi tiểu hay bị khó tiểu khi đi kẻm đau bụng nên phải cố cho tâm lý thoả mái mởi tiểu được dù vậy khi tiểu xong cảm giác... hiển thị thêm Mình bị bụng đầy hơi và đại tràng gây đau bụng, hiện đang áp dụng chế độ phục hồi theo yêu cầu bác sĩ tuy nhiên mình lại gặp triệu chứng đi tiểu nhiều lần đi kèm với bụng đầy hơi và đại tràng. Khi đi tiểu hay bị khó tiểu khi đi kẻm đau bụng nên phải cố cho tâm lý thoả mái mởi tiểu được dù vậy khi tiểu xong cảm giác vẫn chưa hết nước, nước tiểu có vàng nhạt hoặc lúc trắng (nếu uống nước), có it bọt nhưng ko nhiều và có tan (dù tan ko hết bọt). Xét nghiện máu và nươc tiểu thì họ bảo bình thường. Vây đi tiểu nhiều lần có phải triệu chứng do bụng đây hơi hay đại tràng không? Hay do thận yếu?
4 câu trả lời 4