Mất sổ đoàn cấp 2 có được vào đoàn cấp 3 được không?

- Mình hiện đang là học sinh lớp 12 và mình ĐÃ KẾT NẠP Đoàn hồi cuối năm lớp 9 rồi. - Nhưng vấn đề ở đây là khi mình về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp 2 và mình định sẵn tiện lấy luôn thẻ đoàn, nhưng trường bảo chưa có thẻ nên mình định để mấy tháng nữa về lấy. - Do mình ỷ y quá và hay quên nên đến tận cuối lớp... hiển thị thêm - Mình hiện đang là học sinh lớp 12 và mình ĐÃ KẾT NẠP Đoàn hồi cuối năm lớp 9 rồi.

- Nhưng vấn đề ở đây là khi mình về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp 2 và mình định sẵn tiện lấy luôn thẻ đoàn, nhưng trường bảo chưa có thẻ nên mình định để mấy tháng nữa về lấy.

- Do mình ỷ y quá và hay quên nên đến tận cuối lớp 11 mình mới về trường để lấy thì thầy bảo rằng không có (không có năm 2000 và 2001 luôn) nên mình chạy lên trường hỏi bạn mình thì bạn mình bảo là chắc chuyển lên phuờng rồi.

- Vừa rồi mình lên phuờng hỏi xem thì lại không có tên mình trong đó, nên giờ mình đang cực kỳ hoang mang, vừa không có sổ, cũng vừa không có thẻ @@

- Mình muốn hỏi là với trường hợp của mình vào đoàn lại có vấn đề gì không? (vì hiện tại mình không có sổ đoàn cấp 2) và có ảnh hưởng gì tới tốt nghiệp hay thi vào ĐH không nếu giả sử mình không được kết nạp lại?
4 câu trả lời 4