Cho minh hoi co ai dã sd shopee chua ạ? Cách nhận hàng ntn z ? Mong các bn giúp do vì lan dau sd shopee nên hk bt?

Cách nhận hàng từ shopee ntn?
5 câu trả lời 5