Cho ma trận vuông cấp n. 1.in ra ma trận ∆ trên đườg chéo chính 2.in ra ma trận ∆ dưới đườg chéo chính 3.đổi dòg thành cột code pascal?

4 câu trả lời 4