Vì sao không chế tạo được chi tiết bằng kim loại có tính dẻo kém bằng phương pháp gia công áp lực?

4 câu trả lời 4