Cho em hỏi mình kêu người photo ảnh tải ảnh về rửa dùm mình được không?

4 câu trả lời 4