ỨNG DỤNG VTV GO VÀ SKYPE KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG (ĐÓNG CỬA) TRÊN MÁY WINDOWPHONE 8.1 (LUMIA)?

ỨNG DỤNG VTV GO VÀ SKYPE KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG (ĐÓNG CỬA) TRÊN MÁY WINDOWPHONE 8.1 (LUMIA)
4 câu trả lời 4