Ai có room 18 nào k cho e vào vs ạ?

6 câu trả lời 6