Ai có room 18 nào k cho e vào vs ạ?

5 câu trả lời 5