Mục nhọt trên đầu làm rụng tóc. Thì tóc có mọc lại không? Mà làm thế nào để tóc mọc ra nhanh hơn, đen, và dày? Làm thế nào để có mái tóc đẹp?

5 câu trả lời 5