Cần mọi người giúp?

Mọi người cho em em lên làm cách nào để tạo ra sự lạnh lùng cho mặt mình là người ngoài nhìn vào gương mặt mình sẽ không thấy được sự vui vẻ hòa đồng và thấy được sự lạnh lùng thu hút(em là boy)
5 câu trả lời 5