Suy nghĩ về thái độ đối với quá khứ của thế hệ trẻ ngày nay ngày mai phải nộp bài r làm ơn giúp mình với?

nhanh lên nhé
3 câu trả lời 3