Mình có nuôi con gà chọi. Hôm nọ vần 3 hồ vs gà già hơn. Đánh xong nuôi k thấy gà gáy. Nó muốn gáy mà k gáy dk. Cho mình hỏi nó bị sao ạ?

Gà k gáy
5 câu trả lời 5