Giấc mơ này báo cho mình điềm gì vậy??

Trong giác mơ hqua mình có mơ về mình và crush mình (người mình thích thầm), thì mình với bạn đó là giỡn với nhau vui lắm, đuổi nhau qua đuổi lại ở trong nhà bạn đó thì phải mà mình ko hỉu sao nhà bên mỹ nhưng mình mơ nó ở mỹ mà lại là cấu trúc nhà kiểu vn. Thì cũng có mẹ bản với ba ruột bản (mình thì có thấy mẹ... hiển thị thêm Trong giác mơ hqua mình có mơ về mình và crush mình (người mình thích thầm), thì mình với bạn đó là giỡn với nhau vui lắm, đuổi nhau qua đuổi lại ở trong nhà bạn đó thì phải mà mình ko hỉu sao nhà bên mỹ nhưng mình mơ nó ở mỹ mà lại là cấu trúc nhà kiểu vn. Thì cũng có mẹ bản với ba ruột bản (mình thì có thấy mẹ bản qua hình mà mình chưa thấy hình ba ruột bản tại mẹ bản đi lấy chồng khác) thì cũng ở đó mà hình như 2 ng đó hình như là thay thứ cho lỗi lầm của nhau trước khi và họ cũng rất vui vẻ với nhau. Vậy giấc mơ đó muốn báo cho mình điều gì???
2 câu trả lời 2