Ai giúp tôi với?

Năm nay tôi 21 tuổi tôi đam mê và chơi bóng từ nhỏ tôi thường chơi ở vị trí thủ môn bây giờ tôi muốn xin đi đá bóng thì phải làm thế nào
5 câu trả lời 5