Hiện mình đang mang thai 13 tuần và thai đôi. Do hoàn cảnh ai nhận nuôi thì lh với mình?

7 câu trả lời 7