Khi gặp biến thái thì phải làm sao??

trước đây m có gặp biến thái một lần rồi, thằng này thuộc thể loại dê xồm nên đã lợi dụng sờ mó người m. Lúc đó đường hơi tối cũng vắng người nữa nên m không thể làm gì khác là liếc nó một cái rồi chạy ra đường lớn. cái này thì m cũng không quan tâm nữa nhưng mấy bữa nay biến thái xuất hiện nhiều quá, m gặp phải... hiển thị thêm trước đây m có gặp biến thái một lần rồi, thằng này thuộc thể loại dê xồm nên đã lợi dụng sờ mó người m. Lúc đó đường hơi tối cũng vắng người nữa nên m không thể làm gì khác là liếc nó một cái rồi chạy ra đường lớn.
cái này thì m cũng không quan tâm nữa nhưng mấy bữa nay biến thái xuất hiện nhiều quá, m gặp phải biến thái lần hai.

Lần này mức độ trầm trọng hơn vì nó khỏa thân. m không biết làm gì hơn ngoài nhắm mắt rồi hết ga hết số chạy. Thoát rồi mà tim cứ đập thình thịch, vừa sợ mà vừa tức. Tức vì không thể lại táng thẳng vào măt tụi nó rồi chửi.
vậy nên m rất là ức
Mọi người ai có cách gì hay làm gì trong trường hợp này thì chỉ m với, làm sao mà để thằng biến thái đó nó ăn vài cú đau cho thõa lòng
7 câu trả lời 7