Chọn ngẫu nhiên 2 số dương ( không nhỏ hơn 1) . tính xác suất tìm đk sao cho tổng của chúng nhỏ hơn 1 và tích của chúng nhỏ hơn 2÷9?

4 câu trả lời 4