Cảm thấy bế tắc?

Làm sao để vượt qua cảm giác bế tắc tôi nhiều lúc thấy tự ti chán nản về bản thân mình học hành chả đâu vào đâu 11/12 rồi sắp thi tốt nghiệp rồi mà chả có tý kiến thức định hướng cho tương lai cũng không cũng chẳng biết đam mê của mình là gì là một đứa con hư không nghe lời cha mẹ luôn có những ước mơ viển vông xa... hiển thị thêm Làm sao để vượt qua cảm giác bế tắc tôi nhiều lúc thấy tự ti chán nản về bản thân mình học hành chả đâu vào đâu 11/12 rồi sắp thi tốt nghiệp rồi mà chả có tý kiến thức định hướng cho tương lai cũng không cũng chẳng biết đam mê của mình là gì là một đứa con hư không nghe lời cha mẹ luôn có những ước mơ viển vông xa vời ở đâu đâu mà chả quan tầm đến hiện tại, giờ tôi cảm thấy mình thật bất lực bế tắc về mọi phương hướng như bị đắm vào vũng bùn lầy càng vùng vẫy còn lún sâu
Cần lời chỉ dẫn của người đi trước cũng có hoàn cảnh như tôi với tôi bây giờ thật sự không biết đi đâu về đâu nữa ;(
5 câu trả lời 5