Muốn mua áo có cờ Việt Nam mà sau đợt U23 đá, hết hàng toàn bộ rồi. Có ai biết chỗ bán không?

2 câu trả lời 2