Tại sao nói nhà nước quân chủ phương đông là nhà nước quân chủ chuyên chế?

4 câu trả lời 4