Cho mình hỏi?

Cho mình hỏi
Mình sử dụng bằng giả ngành dược để xin việc làm vào cty dược vị trí nhân viên
Bên bộ phận hành chính văn phòng có kiểm tra kg, bằng hình thức nào, có kiểm tra số hiệu kg
6 câu trả lời 6