Ai làm ở phòng nhân sự cho mình hỏi thăm?

Mình sử dụng bằng giả ngành dược Mình đi xin việc làm ở cty dược cấp bậc nhân viên Hình thức kiểm tra hồ sơ của cty như thế nào? Kg biết phòng nhân sự cty có kiểm tra kỹ và tra số hiệu trên văn bằng kg? Ngoại trừ trường hợp làm gì sai ở cty ta tra ra thì có khi nào bình thường bị phát hiện kg Bằng giả thì hạn... hiển thị thêm Mình sử dụng bằng giả ngành dược
Mình đi xin việc làm ở cty dược cấp bậc nhân viên
Hình thức kiểm tra hồ sơ của cty như thế nào?
Kg biết phòng nhân sự cty có kiểm tra kỹ và tra số hiệu trên văn bằng kg?
Ngoại trừ trường hợp làm gì sai ở cty ta tra ra thì có khi nào bình thường bị phát hiện kg
Bằng giả thì hạn chế và kg nên làm gì
Mình sử dụng bằng giả khoảng 3 nam thời gian sẽ đổi lại bằng thật
Mình rất lo lắng nếu lỡ phát giác ra thi dính toi Pháp luat
Mong mọi ng tl giúp và cho lời khuyên hữu ít.
4 câu trả lời 4