Vén màn đỏ chính trị VN, vào trong xem nhân viên các công ty tại VN làm việc thế nào?

Cập nhật: Thật là không tưởng cái bề ngoài "hoành tráng", phía sau các văn phòng đại diện, sự thật lại là hàng được trang trí cho đẹp mắt, thổi phồng lên, đóng cái made và bao bì cho đẹp, thêm chút này cho cái gọi là khác, dịch vụ chăm lo khách hàng nâng lên. Bản chất cùng... hiển thị thêm Thật là không tưởng cái bề ngoài "hoành tráng", phía sau các văn phòng đại diện, sự thật lại là hàng được trang trí cho đẹp mắt, thổi phồng lên, đóng cái made và bao bì cho đẹp, thêm chút này cho cái gọi là khác, dịch vụ chăm lo khách hàng nâng lên. Bản chất cùng loại vẫn còn đó.
2 câu trả lời 2