Làm sao để loại bỏ lông mặt vĩnh viễn?

Cơ thể mình mọc rất nhiều lông (ở chân, đùi tay mặt và râu..) ghét nhất là ở vùng mặt, mình rất ngại khi mình có nhiều lông mà thấy người ta không có. Nếu 1 - 2 tuần mà không cạo thì lông cứ đen xì! Lông của mình rất đậm và nhiều chứ không phải là thưa và nhạt màu, mình chỉ nhổ thôi nếu cạo thì dài ra lông càng đậm... hiển thị thêm Cơ thể mình mọc rất nhiều lông (ở chân, đùi tay mặt và râu..) ghét nhất là ở vùng mặt, mình rất ngại khi mình có nhiều lông mà thấy người ta không có. Nếu 1 - 2 tuần mà không cạo thì lông cứ đen xì! Lông của mình rất đậm và nhiều chứ không phải là thưa và nhạt màu, mình chỉ nhổ thôi nếu cạo thì dài ra lông càng đậm nữa, nên mình rất ghép. Định đi triệt lông vĩnh viễn nhưng vì giá quá đắt, không có điều kiện.
Vậy cho em hỏi có cách nào tự tẩy lông mặt và râu vĩnh viễn giá rẻ có thể làm tại nhà được không?
4 câu trả lời 4