Gái nào chat với mình không, mình 2k, phục vụ tất cả nếu bạn muốn :)))?

5 câu trả lời 5