Có ace nào cho mình vài kinh nghiệm khi mở một studio ko, thank.?

Kinh nghiệm mở một studio
3 câu trả lời 3