Làm sao để kiếm điểm tiềm năng lên 1 tỷ khi nick mới nv số 4?

5 câu trả lời 5