Giải hệ phương trình x^2+y^2=1 và y^3+x^3=1?

Ai bt giải giúp mk với
4 câu trả lời 4