Các bác ơi khi lỡ xoá hết các phần mềm trong user->admin củamáy tính win7 thì phải làm gì khi xoá xongembị mất1phầnlớndữliệuvàkomởđược1số...

5 câu trả lời 5