Yahoo bây giờ thành phần rất mất dạy làm sao ko muốn thấy những thứ đó ?

nhìn yahoo nhật bản đi phát triển , Còn nhìn Vô Nhục Chết Quá !
4 câu trả lời 4