điện phân dung dịch muối ăn bão hoà để sản xuất xút,thu được 560 lit khí clo (đktc). tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để đphan?

5 câu trả lời 5