Em là con trai và muốn nhuộm tóc mà ko biết nên nhuộm màu gì mặt e dài trắng người thì cao và gầy ae nào góp. Ý để đi chơi tết e 16 tuổi?

E 15t muốn nhuộm tóc mà ko biết nên nhuộm màu gì cho đẹp để đi chơi tết
5 câu trả lời 5