Cần ai đó bú cu cho minh. Duói 97 là được hết. Chỉ cho bú thôi. Ko làm gì nữa hết.?

12 câu trả lời 12