Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn Nếu vượt quá trọng tải 10 tấn thì cây cầu sẽ sập và có?

Xe ôtô có thể đi thuyền.
4 câu trả lời 4