Mình có 1 con wave alpha 2016, đi đc 3k km, dạo này xe nghe có tiếng sàng sàng giốg tiếg pictong hoạt động vậy, chạy giữ ga tầm 40 là nghe?

4 câu trả lời 4