Mn cho mình hỏi nếu học kì1 bị hsinh yếu ( điểm tb 6,9) thì cuối năm có thể hsinh khá đc k ạ?

6 câu trả lời 6