. chúng mày bị nứng hết à hay sao mà hỏi mấy câu mất dạy thế -.-?

4 câu trả lời 4