. chúng mày bị nứng hết à hay sao mà hỏi mấy câu mất dạy thế -.-?

5 câu trả lời 5