Tại sao cần phải chỉnh sửa hình ảnh trước khi cho lên website? Dung lượng và kích thước thế nào là phù hợp?

4 câu trả lời 4