Ngày Sinh âm lịch của tôi là 5/8/1987 trùng hợp sao là ngày dương lịch của vợ tôi Sinh Ra 11/7/1987 sao có sự trùng hợp vậy?

4 câu trả lời 4